Χλωρίδα

Οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν σε πολύ υψηλό ποσοστό (85- 90%) την περιοχή.Το κυριαρχικό δασικό είδος που απαντάται είναι η δρυς. Στα υπόλοιπα δασικά είδη περιλαμβάνονται το σφενδάμι (Acer sp.), ο αγριόκεδρος (Juniperous oxycedrus), ο φράξος (Fraxinus ornus), ο Γαύρος (Caprinus Betulus), η Φλαμουριά (Tilia cordata), η καρυδιά, η Αγριοκορομηλιά (Prunus ceracifera) και η Φουντουκιά (Corylus colurna). Η υπόλοιπη βλάστηση συμπληρώνεται από την υδροφυτική, τη παρόχθια δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση.Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της χλωρίδας της περιοχής είναι η παρουσία πολυάριθμών ειδών αυτοφυών μανιταριών που αποτελούν παράδοση των κατοίκων η συλλογή και η βρώση τους. Δεν υπάρχει κανένας γενικός κανόνας διάκρισης των φαγώσιμων ειδών από τα δηλητηριώδη. Μαζεύονται για τροφή μόνο τα είδη, των οποίων τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αναγνωρίζονται με απόλυτη βεβαιότητα. Η παραμικρή αμφιβολία είναι λόγος απόρριψής του