Γεωμορφολογία

Η περιοχή είναι ορεινή με υψομετρικές διαβαθμίσεις που κυμαίνονται από τα 670 μέτρα στην Πραμορίτσα (παραπόταμος του ποταμού Αλιάκμονα) μέχρι τα 920 μέτρα στην τοποθεσία ‘Κούπα’. Η πραμόρτσα πηγάζει από τις ανατολικές πλαγιές της Πίνδου και από την οροσειρά του Βοΐου. Λόγω της θέσης της περιοχής στο κέντρο του κορμού της ελληνικής ηπειρωτικής χερσονήσου, μακριά, το κλίμα είναι ηπειρωτικό. Στη διαμόρφωση του ηπειρωτικού κλίματος συμβάλλουν επίσης οι υψηλές οροσειρές που κλείνουν την περιοχή ανατολικά, δυτικά και νότια. Η μεταπολεμική εγκατάλειψη των ελληνικών ορεινών όγκων είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των αποψιλώσεων και τα δάση έχουν επανακτήσει την κυριαρχία τους, μειώνοντας στο ελάχιστο τις αγροτικές γαίες. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται έντονα σε περιοχές με τραχύ ανάγλυφο και με κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που ευνοούν την γρήγορη ανάπτυξη της βλάστησης και της βιομάζας της φυτοκοινωνίας.