Δραστηριότητες

drastiriothtes

separator

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδοχωριτών Βοΐου ‘’Η ΠΡΟΟΔΟΣ’’ ιδρύθηκε το 1960. Σκοποί του συλλόγου είναι :
 α) Η επισήμανση των προβλημάτων του χωριού Ροδοχώρι Κοζάνης, καθώς και των προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής, η υπεύθυνη τοποθέτηση και η συλλογική δράση για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.
β) Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών.
γ) Η επαφή και η επικοινωνία των μελών του συλλόγου για την ανάπτυξη στενότερων φιλικών σχέσεων και πνεύματος αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αμοιβαίας υποστήριξης.
δ) Η προώθηση προγραμμάτων και η πρόκληση ενδιαφερόντων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη συντήρηση και διατήρηση των τοπικών ηθών και εθίμων, την διατήρηση της λαϊκής μας παράδοσης καθώς και την βελτίωση γενικά των όρων και συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του χωριού.

Μέσα για την επιδίωξη των σκοπών του συλλόγου είναι :
α) Οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, εορταστικών εκδηλώσεων, μελετών, καλλιτεχνικών εμφανίσεων, κινηματογραφικών προβολών, εκδόσεων (βιβλίων, λευκωμάτων κ.λ.π.), εκδρομών, εκθέσεων ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
β) Συνεργασία με τους λοιπούς φορείς της περιοχής (Νομαρχία, Δήμος κ.λ.π.) για την επίλυση προβλημάτων.
γ) Κάθε άλλη ενέργεια που θα αποβλέπει στην επίτευξη του σκοπού του συλλόγου.
δ) η ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου.