Σας ενημερώνουμε ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής  στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών. Ο αριθμός μητρώου του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Σύλλογος Ροδοχωριτών Βοΐου "Η Πρόοδος" είναι 128433.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με τον αριθμό αυτό να δώσει αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο δίνοντας τον αριθμό μητρώου του συλλόγου μας