Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προσκαλούμε τα μέλη μας στην καθιερωμένη  Τακτική Γενική Συνέλευση

 του Συλλόγου μας, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

 και ώρα 11:30 π.μ. στην πλατεία του χωριού μας, με θέματα:

I.      Διοικητικός – Οικονομικός Απολογισμός

 II.      Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Δ.Σ.